Thảo Mộc Garden: Bạc Hà Núi Virginia ( Mountain Mint Wildflower )Thảo Mộc Garden: Bạc Hà Núi Virginia ( Mountain Mint Wildflower ): Loại cây bạc hà hoang dã của Mỹ và Canada ( Mountain Mint Wildflower ) thuộc họ Bạc hà .Cây thân thảo lá nhỏ đối lập,tán lá xanh nhạt . Ho...